Emma  12 år  
Ellen  8 år  
Siri  79 år  
Jennifer  19 år  
Mira  15 år